Entries Tagged as 'המסע הבא'

יום ראשון, מרץ 16th, 2008

צורית

וככה בעוד אנחנו מדברות, נ' ואני, וקשת על הידיים שלי עושה מהפכה, ואני לועסת אבל לא מרגישה ממש את הטעם בגלל ההלם, אני מתחילה להבין שאני מתרגשת ושבראש רצים לי חישובים