Entries from מאי 2020

שבת, מאי 2nd, 2020

טאקו-יאקי בכאילו

מזמן לא כתבתי. ואת זה היא לא תקרא. כי היא כבר לא. הקוראת המתמידה, המגיבה באריכות. ככה היא היתה, יסודית ומשקיענית, מקדישה תועפות זמן לעזרה לזרות גמורות. קל וחומר להגיב לחברות. וכשכתבתי דמיינתי אותה קוראת כי ידעתי שהיא קוראת. כשאדם מת נוצרים סביבו גלי הדף של צער ששוטפים את המעגלים השונים אליהם השתייך ועליהם השפיע. […]