Entries from ספטמבר 2019

יום ראשון, ספטמבר 1st, 2019

Pride 2019

הפעם האחרונה שלי במצעד גאווה, שלדעתי גם היתה הראשונה, היתה לפני כעשרים שנים, בתל אביב. זוכרת שהיה חם, זוכרת שהמים המינרלות היו יקרים ושהיו הרבה גופות מיוזעים על גבי פלטפורמות זזות של בחורים חטובים עם כיסוי מינימלי. וזה גם מה שאמרתי לילדות שלי כשהגענו לסוף רחוב בייקר ונשפכנו לנו לחניה של בומטאון, נדחסות עם כל […]