Entries from דצמבר 2018

יום חמישי, דצמבר 6th, 2018

שבוע שלישי בישראל 2018

אצל עדי, בבית הנהדר שלה, אנחנו מוצאות את הפלא הבא: וכמה צעדים משם, בבית, יש כירת גז שעובדת כמה שעות ביום ממה שהמיכל הזה מפיק משאריות המטבח שלהן. מרשים ביותר! אבל הכי מרשימה זאת עדידה. בחצר של עדי עצים רבים. על הרימון יש כמה שרידים. על הגב – התינוק שלה. אנחנו מטיילות בחצר האחורית שלה […]