Entries from אפריל 2017

יום ראשון, אפריל 23rd, 2017

אגודל

מזה אני מפחדת. שיפול עליהם משהו כבד, שיהיו תקועים בתוך משהו או מתחת למשהו. רק בגלל זה אני רוצה שתמיד יסתובבו בצמדים ומדי פעם יעדכנו אותי, שהן לא תקועות בתוך משהו, או מתחת למשהו. "האצבע של טל תקועה באוטו" אני עוזבת את השיחה בה אני מצויה ורצה החוצה אחרי נטע, נעלי בית רכות, אל תוך […]

יום ראשון, אפריל 23rd, 2017

Get your just dessert

הפעם החלטתי ללכת. בשנה שעברה התברר לי יומיים לפני האירוע שהארגון ששולח אותי (הפודבנק) עשה טעות ושכח לשלוח את השם שלי, ביחד עם השמות של המתנדבים האחרים. אז אנחנו לא ברשימה. להגיד שהצטערתי? לא ממש. בכל זאת, מדובר בשבת, היום בו במיוחד אני לא אוהבת לצאת מהבית. לכן, כשבאותה שבת בבוקר לזלי התקשרה ואמרה – […]